Herken je jezelf in een of meer van de volgende uitspraken?
 • Je gaat steeds harder werken en het lijkt wel of je steeds minder resultaat bereikt.
 • Je bent altijd moe, ook al heb je goed geslapen
 • Je gaat steeds meer piekeren en kan daar soms ’s nachts ook van wakker liggen
 • Je maakt meer fouten in je werk
 • Je werk kan je eigenlijk niet meer zo veel schelen
 • Je hebt geen puf meer om leuke dingen te doen naast je werk, terwijl je daar altijd zo van oplaadde
 • Je lontje wordt korter en het lijkt wel of je vaker in conflictsituaties terecht komt
 • Je hebt slaapproblemen
 • Je kunt je niet meer zo goed concentreren op je werk
 • Je wordt cynischer, terwijl je dat normaal eigenlijk niet bent
 • Je kunt niet meer genieten van dingen, die je eerst heel leuk vond

Je verzuimt vaker gedurende een korte periode

Hoe vaker je jezelf herkent in deze uitspraken, hoe hoger de stress is en hoe groter het risico op een burn-out.

Omdat een burn-out (heel) geleidelijk ontstaat, zijn er in een vroeger stadium al signalen, die erop wijzen dat je energiebalans verstoord begint te raken. Deze signalen zijn onder andere vermoeidheid (ook al heb je genoeg geslapen), vergeetachtigheid, vaker korte periodes ziek, negativiteit, verminderd zelfvertrouwen, meer fouten maken, piekeren en steeds harder gaan werken.


Wat hebben burn-out en hoogsensitiviteit met elkaar te maken?

Iedereen heeft een grens aan het kunnen opnemen en verwerken van prikkels. Als je boven die grens uit komt, ben je ‘overprikkeld’, wat wil zeggen dat je de extra prikkels niet meer kunt verwerken. Overprikkeld zijn uit zich in een stressreactie, die afhankelijk is van jouw manier van omgaan met stress (vechten, vluchten, bevriezen). Misschien krijg je een kort lontje en reageer je kribbig of je trekt je terug, kunt je niet meer concentreren, etc. 

HSP nemen meer prikkels waar via hun zintuigen en verwerken deze dieper, waardoor hoogsensitieve mensen eerder overprikkeld raken. Als je niet weet dat je hoogsensitief bent, of je erkent dit onvoldoende, dan kan de overprikkeling en daarmee de stress chronisch worden en raak je eerder burn-out. Het is zelfs zo dat uit onderzoek van Esther Bergsma onder 1500 hooggevoelige respondenten, 57% heeft aangegeven een burn-out te hebben gehad (tegen 15% van de totale vrouwelijke beroepsbevolking). 


Hoe kom ik uit mijn burn-out?

Om uit je burn-out te komen is het (h)erkennen en leren omgaan met jouw hooggevoelige systeem essentieel. Veel HSP komen hier pas op latere leeftijd achter en hebben tijdens hun leven allerlei patronen ontwikkeld, die geholpen hebben om zich staande te houden in een omgeving, die minder sensitief is. Het feilloos aanvoelen hoe de sfeer is, wat er nodig is in een bepaalde situatie, hoe de vlag erbij hangt in het team, zijn grote talenten van de HSP. Als je daarbij altijd vertrekt vanuit de behoeften van de ander, gaat dit uiteindelijk ten koste van je ‘ik-kracht’ en het voelen wat jij wilt, wat jouw verlangens zijn. 

Je komt uit je burn-out door te gaan leren leven van binnen naar buiten en dat doe ik in mijn praktijk door je te begeleiden om je (opnieuw) te verbinden met jezelf, je eigen verlangens, de rol die hoogsensitiviteit speelt in jouw leven en de gevolgen, die het (h)erkennen en leren omgaan met je hooggevoeligheid heeft voor je werk en privé. Ik werk daarbij ervaringsgericht en intuïtief. Verbinden met jezelf vraagt allereerst om te mogen voelen wat er van binnen is, aan emoties en gevoelens. Ook het gaan herkennen van je vroege (lichaams)signalen, zodat je kunt gaan voorkomen dat je overprikkeld raakt. En het adequaat mogen gaan reageren, wanneer je wel overprikkeld raakt, door het gaan leren om je eigen ruimte in te nemen en je grenzen te mogen aangeven.  

Gedurende het hele traject speelt het ervaren en voelen in je lichaam dus een grote rol, zodat je leert verbinding te maken tussen je hoofd en je lichaam. Door (weer) te gaan vertrouwen op je intuïtie kun je de balans herstellen en zul je keuzes gaan maken, die echt bij jou passen.


Hoe lang duurt een traject?

Bij stress en (dreigende)  burn-out is het helemaal afhankelijk van de fase van stress of burn-out waarin je je bevindt aan het begin van het coachingstraject en het tempo waarin de vorderingen plaatsvinden tijdens het traject. De frequentie van de gesprekken is bij een burnout in het begin wekelijks. Na verloop van tijd neemt de frequentie af naar eens per twee of drie weken. We bepalen dit allemaal in onderling overleg. Gemiddeld vinden in het geval van een burn-out 12 à 13 gesprekken plaats.